Systemy CFM

System informatyczny PACTIQS

Sprawne zarządzenie flotą samochodową

Programy oszczędnościowe PRACTIQS

Planning bus

Obniżenie kosztów floty - jak zrobić to skutecznie?

PRACTIQS to skalowany system CFM wspomagający pracę księgowych i analityków w firmie. Dzięki pełnej konfiguracji MPK umożliwia prowadzenie analiz parametrów kosztowych, a także:

 • integrację z dowolnym systemem finansowo-księgowym firmy,
 • analizę kosztów przypisanych do pracownika, ruchomości itp.,.
 • analizę rzeczywistych kosztów ruchomości i ich optymalizację, np. wybór samochodu z segmentu wg kosztów przejechanego kilometra, 
 • porównanie rzeczywistych kosztów i przychodów pracownika (analiza opłacalności pracownika),
 • planowanie i obniżenie kosztów floty. 

Czy wiesz co to jest koszt 1 km w czasie? Pojęcie koszt 1 km w czasie, mówi nam o wszystkich kosztach związanych z przejechanymi kilometrami podczas całego okresu eksploatacji. Czyli obejmuje nie tylko paliwo, ale wszystkie inne koszty. W ten sposób analityk firmy flotowej ma pełen obraz, które modele pojazdów są efektywniejsze od innych w danych warunkach pracy. Moduł GPS (monitoring pojazdów) w tym przypadku pełni rolę weryfikatora danych fakturowych. Wiele firm korzysta z PRACTIQS bez monitorowania GPS online, jednak samo już zainstalowanie lokalizatorów GPS powoduje obniżenie kosztów floty. Kierowcy jeżdżą oszczędniej stosując ECO DRIVIND i bezpieczniej. Znając koszty rzeczywiste pojazdu jakie generuje podczas np. 3 letniego okresu eksploatacji, można wybrać optymalny model z każdego segmentu jaki jest potrzebny w danej firmie. Nie zawsze jest to najtańszy pojazd z danego segmentu.

 

Znając jaki jest koszt 1 km w czasie wiemy, ile będzie kosztował samochód przez cały okres eksploatacji!  Ma to fundamentalne znaczeniedla planowania budżetu firmy na kolejne lata.

Modułowy CFM - co to jest?

PRACTIQS to system modułowy CFM składający się z modułów, które mogą pracować samodzielnie. Wspólna baza danych pozwala na wymianę informacji między nimi, a poufność danych i dostęp do nich jest zapewniony poprzez rozbudowany mechanizm nadawania uprawnień biznesowych. System PRACTIQS jest dostępny on-line poprzez dowolną przeglądarkę internetową.

 

Istnieje możliwość definiowania w systemie CFM oddziałów, jednostek biznesowych danego przedsiębiorstwa i różnicowania między nimi praw dostępu obejmujących konfigurację środowiska pracy. To m.in.: edycja oraz drukowanie plików i dokumentów, eksportowanie danych kontrahentów i klientów oraz innych newralgicznych informacji. 

Główne moduły systemu mogą działać niezależnie od siebie i przeważnie są związane z funkcyjnymi stanowiskami pracy w firmie:

 • Moduł Kosztów Rzeczywistych
  Główny moduł służący do raportowania oraz analizy kosztowej,
 • Moduł Monitoringu Pojazdów GPS online
  W przypadku firm z flotą pojazdów, główny moduł do kontroli pojazdów, tankowań, praca kierowców oraz kontrola zużycia paliwa
 • Moduł Likwidacji Szkód Komunikacyjnych
  Odpowiada za sprawne przeprowadzanie wszystkich czynności podczas likwidacji szkód komunikacyjnych. Obieg dokumentów z TU i bezgotówkowe rozliczenie z warsztatami naprawczymi,
 • Moduł Warsztatowy
  Wybór warsztatu podczas naprawy, obieg dokumentów i archiwizacja napraw,
 • Moduł Rezerwacji
  Odpowiedzialny za rezerwację wszelkich ruchomości w firmie jak samochody zastępcze, pulowe i inne.
 

PRACTIQS® - koszty pod kontrolą

W zależności od sposobu zarządzania firmą flotową, wdrożenie systemu PRACTIQS zawsze przynosi efekty w postaci oszczędności. Obniżenie kosztów następuje głównie w takich dziedzinach jak:

 • Oszczędzanie paliwa,
 • Kontrola zużycia paliwa
 • Wyeliminowanie kradzieży paliwa,
 • Zmiejszenie szkodowości floty,
 • Większa kultura pracy kierowców,
 • Dłuższa eksploatacja floty
 • Większa terminowość zleceń,
 • Mniej kilometrów prywatnych,
 • Mniejsza składka ubezpieczeniowa