PROWADZENIE EWIDENCJI DANYCH FLOTY

APLIKACJA CFM

Aplikacja PRACTIQS

Funkcje systemu Practiqs CFM

Sprawne zarządzenie flotą samochodową

Programy oszczędnościowe PRACTIQS

Planning bus

PROWADZENIE EWIDENCJI DANYCH FLOTY

Posiadamy własną aplikację do zarządzania flotami i mieniem ruchomym. Wprowadzając i archiwizując dane floty można analizować koszty związane z użytkowaniem pojazdów, planować przeglądy i naprawy, a także monitorować stan techniczny pojazdów, aż do planów wymiany floty.

Obniżenie kosztów floty - jak zrobić to skutecznie?

PRACTIQS to skalowana aplikacja CFM wspomagająca pracę księgowych i analityków w firmie. Dzięki pełnej konfiguracji MPK umożliwia prowadzenie analiz parametrów kosztowych, a także:

 • integrację z dowolnym systemem finansowo-księgowym firmy,
 • analizę kosztów przypisanych do pracownika, ruchomości itp.,
 • analizę rzeczywistych kosztów ruchomości i ich optymalizację, np. wybór samochodu z segmentu wg kosztów przejechanego kilometra, 
 • porównanie rzeczywistych kosztów i przychodów pracownika (analiza opłacalności pracownika),
 • planowanie i obniżenie kosztów floty. 

Czy wiesz co to jest koszt 1 km w czasie? Pojęcie koszt 1 km w czasie, mówi nam o wszystkich kosztach związanych z przejechanymi kilometrami podczas całego okresu eksploatacji. Czyli obejmuje nie tylko paliwo, ale wszystkie inne koszty.

W ten sposób analityk firmy flotowej ma pełen obraz, które modele pojazdów są efektywniejsze od innych w danych warunkach pracy.
Moduł GPS (monitoring pojazdów) w tym przypadku pełni rolę weryfikatora danych fakturowych.

Wiele firm korzysta z PRACTIQS bez monitorowania GPS online, jednak samo już zainstalowanie lokalizatorów GPS powoduje obniżenie kosztów floty. Kierowcy jeżdżą bezpieczniej i oszczędniej stosując ECO DRIVING .

Znając koszty rzeczywiste pojazdu jakie generuje podczas np. 3 letniego okresu eksploatacji, można wybrać optymalny model z każdego segmentu jaki jest potrzebny w danej firmie. Nie zawsze jest to najtańszy pojazd z danego segmentu.

Znając jaki jest koszt 1 km w czasie wiemy, ile będzie kosztował samochód przez cały okres eksploatacji!  Ma to fundamentalne znaczenie dla planowania budżetu firmy na kolejne lata.

Modułowy CFM - co to jest?

PRACTIQS to aplikacja modułowa CFM składająca się z modułów, które mogą pracować samodzielnie. Wspólna baza danych pozwala na wymianę informacji między nimi, a poufność danych i dostęp do nich jest zapewniony poprzez rozbudowany mechanizm nadawania uprawnień biznesowych. Aplikacja PRACTIQS jest dostępna on-line poprzez dowolną przeglądarkę internetową.

Istnieje możliwość definiowania w aplikacji CFM oddziałów, jednostek biznesowych danego przedsiębiorstwa i różnicowania między nimi praw dostępu obejmujących konfigurację środowiska pracy. To m.in.: edycja oraz drukowanie plików i dokumentów, eksportowanie danych kontrahentów i klientów oraz innych newralgicznych informacji. 

Główne moduły aplikacji mogą działać niezależnie od siebie i przeważnie są związane z funkcyjnymi stanowiskami pracy w firmie:

 • Moduł Kosztów Rzeczywistych
  Główny moduł służący do raportowania oraz analizy kosztowej,
 • Moduł Monitoringu Pojazdów GPS online
  W przypadku firm z flotą pojazdów, główny moduł do kontroli pojazdów, tankowań, praca kierowców oraz kontrola zużycia paliwa
 • Moduł Likwidacji Szkód Komunikacyjnych
  Odpowiada za sprawne przeprowadzanie wszystkich czynności podczas likwidacji szkód komunikacyjnych. Obieg dokumentów z TU i bezgotówkowe rozliczenie z warsztatami naprawczymi,
 • Moduł Warsztatowy
  Wybór warsztatu podczas naprawy, obieg dokumentów i archiwizacja napraw,
 • Moduł Rezerwacji
  Odpowiedzialny za rezerwację wszelkich ruchomości w firmie jak samochody zastępcze, pulowe i inne.
 

PRACTIQS® - koszty pod kontrolą

W zależności od sposobu zarządzania firmą flotową, wdrożenie aplikacji PRACTIQS zawsze przynosi efekty w postaci oszczędności. Obniżenie kosztów następuje głównie w takich dziedzinach jak:

 • Oszczędzanie paliwa,
 • Kontrola zużycia paliwa
 • Wyeliminowanie kradzieży paliwa,
 • Zmiejszenie szkodowości floty,
 • Większa kultura pracy kierowców,
 • Dłuższa eksploatacja floty
 • Większa terminowość zleceń,
 • Mniej kilometrów prywatnych,
 • Niższa składka ubezpieczeniowa