Eco driving online

Zmniejszenie Kosztów Eksploatacji Floty: Jak Wprowadzić ECO DRIVING Online?

Monitoring pojazdów GPS online umożliwia łatwe wprowadzenie kontroli i analizy stylu jazdy kierowców w firmie. Jednym z kluczowych elementów systemu PRACTIQS online jest moduł ECO DRIVING. Jego zadaniem jest analiza stylu jazdy kierowców i zestawienie ich w rankingu ECO DRIVING. Pozwala to na nagradzanie kierowców, którzy przynoszą oszczędności firmie, na przykład w formie premii. Ranking kierowców wspiera zdrową rywalizację, co prowadzi do podniesienia kultury jazdy, zmniejszenia zużycia paliwa i wydłużenia eksploatacji samochodów firmowych.

Ważną funkcję w module ECO DRIVING pełni moduł alarmowania. Dzięki lokalizatorom GPS w pojazdach i monitorowaniu parametrów jazdy, system alarmuje o wszelkich nieprawidłowościach stylu jazdy kierowców. Mogą to być przekroczenia prędkości, wyższe spalanie od nominalnego, gwałtowne przyspieszenia czy częste używanie hamulca. Takie alarmy pozwalają na uspokojenie stylu jazdy kierowcy, podniesienie bezpieczeństwa na drodze oraz obniżenie ogólnych kosztów eksploatacji floty. Kontrola zużycia paliwa oraz ranking kierowców generowane są raz w miesiącu.

Zasady oceniania Ecodrivingu przy użyciu nadajnika GPS i aplikacji PRACTIQS GPS

Parametry brane pod uwagę przy Rankingu Eco Driving na podstawie akcelerometru:

Na podstawie zebranych danych, automatycznie powstaje ranking ECO kierowców/użytkowników który administrator floty może dowolnie konfigurować na podstawie tabel przestawnych.