System informatyczny PRACTIQS

System „PRACTIQS” do prowadzenia profesjonalnego zarządzania flotami i ruchomościami. Platforma udostępnia w modelu SaaS konfigurowalną, zaawansowaną funkcjonalność specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do zarządzania i kontrolowania kosztów ruchomości (rozumianych jako samochody, naczepy, kontenery, sprzęt budowlany, łodzie, inne) oraz monitorowania dowolnych aspektów ich wykorzystania i funkcjonowania, poczynając od kontroli kosztów, miejsca powstawania kosztów, kontroli przebiegów, czasu i limitów czasu pracy itp., a kończąc na nacisku na oś ciężarówki wiozącej towar.

  • Zarządzanie flotą pojazdów – stanowi doskonałe narzędzie do zarządzania nie tylko flotami, ale również procesami związanymi z transportem, dystrybucją towarów oraz pracą ludzi w terenie, może być wykorzystany zarówno przez Klienta indywidualnego, małe firmy zatrudniające 5 – 10 pracowników, jak i duże Korporacje, do zarządzania oraz kontroli użytkowania przekazanego pracownikom sprzętu.
  • Kontrolowanie bezpieczeństwa i monitorowanie trasy – Kontroluj trasy przejazdów pojazdów Twojej floty poprzez GPS, sprawdzaj terminowość pracowników. Monitoruj czasy wyjazdów i przyjazdów do zdefiniowanych przez Ciebie stref.
  • Kontrolowanie miejsca powstawania kosztów i anomalii – Sprawdź miejsca powstawania kosztów – system poinformuje cię np. o ponad normatywnym zużyciu paliwa. Wszechstronna i błyskawiczna analiza kosztów z napraw i eksploatacji.
  • Rezerwowanie zasobów firmy – możesz prowadzić rezerwację różnych zasobów np. samochody, kierowcy, parkingi, laptopy i inne.
  • Zarządzanie telefonami i innymi ruchomościami – PRACTIQS pomoże Ci zarządzać wieloma pobocznymi ruchomościami w Twojej firmie, które poprzez swoje wzajemne powiązania generują dodatkowe koszty – telefony, komputery, sprzęt biurowy, urządzenia techniczne.
  • W pełni zintegrowany moduł planowania zleceń, umożliwia kontrole nad przyporządkowaniem autobusów i kierowców do zleceń. Konfigurowalny grafik autobusów, zleceń i kierowców, terminarz zleceń, rozliczanie zleceń, urlopy kierowców, ostrzeżenia i alarmy, alarmowanie o kolizjach czasowych zleceń, System uprawnień do poszczególnych pól,

PRACTIQS

Cieszącym się największym powodzeniem na rynku produktem firmy QS jest program wspomagający zarządzanie flotą pojazdów w firmie – program on-line o nazwie PRACTIQS. PRACTIQS daje możliwości pełnej kontroli lokalizacji i użytkowania ruchomości, jak również procesu napraw i likwidacji szkód komunikacyjnych w czasie on-line, poprzez przeglądarkę internatową jak również w wersji mobilnej.

 

Firma QS posiada w swojej ofercie możliwość monitorowania pojazdów poprzez urządzenia GPS podłączone do szyny CAN pojazdu (Controller Area Network) lub bez CAN.  QS podejmuje również wyzwania związane z zarządzaniem flotą samochodową w różnych organizacjach oraz zagadnieniami związanymi z likwidacją szkód komunikacyjnych. Rozwijamy oprogramowanie w oparciu o potrzeby naszych klientów.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego w naszej siedzibie w Jabłonnie koło Warszawy.

Chętnie pomożemy w wyborze najlepszego rozwiązania.