Instrukcja konfiguracji e-TOLL

Instrukcja konfiguracji e-TOLL:

1. Zaloguj się na stronie GPS.PRACTIQS.EU

2. Zaznacz pojazd w którym chcesz ustawić usługę e-TOLL

3. W MENU bocznym mapy wybierz ikonę klucza serwisowego

4. Pojawi się okno „edycji elementu floty GPS” wraz z numerem usługi e-TOLL wraz z numerem indywidualnym nadajnika GPS e-TOLL

5. Równocześnie zaloguj się na stronie rządowej etoll.gov.pl, zarejestruj swoje dane oraz opłać minimum 20 zł na konto opłat drogowych

6. Na stronie etoll.gov.pl zarejestruj swoje pojazdy, zgodnie z wytycznymi podanymi na tej stronie

7. Na stronie etoll.gov.pl zarejestruj numery biznesowe nadajników uzyskane na stronie GPS.PRACTIQS.EU (j.w.)

8. Na stronie etoll.gov.pl sparuj swoje pojazdy z numerami biznesowymi lokalizatorów GPS e-TOLL

9. Na stronie GPS.PACTIQS.EU (patrz pkt.4), włącz komunikację nadajnika z serwerem e-TOLL i zapisz zmiany.

UWAGA!!! Do poprawnego działania usługi e-TOLL wymagany jest upgrade urządzenia. Warunkiem jest aby nadajnik GPS e-TOLL był w tym czasie podłączony do zasilania 12-24 V DC i posiadał bieżący czas komunikatu i pozycji GPS na stronie GPS.PRACTIQS.EU. Upgrade dokonuje się automatycznie po włączeniu usługi komunikacji z serwerem e-TOLL, jeżeli jest spełniony opisany warunek.