Instrukcja konfiguracji SENT-GEO

Jak połączyć System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) z aplikacją monitorowania pojazdów PRACTIQS.
GPS QS Group

Przewoźnik (klient QS GROUP) zgłaszając przejazd  SENT musi podać w zgłoszeniu nowy indywidualny numer biznesowy umieszczony w aplikacji GPS.PRACTIQS.EU zgodnie z poniższą instrukcją:

Włączanie usługi SENT

 1. Zaloguj się na stronie GPS.PRACTIQS.EU
 2. Przejdź do zakładki Mapa.
 3. W panelu po lewej stronie zaznacz pojazd który będzie objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów SENT – GEO
 4. Na pasku narzędzi po prawej stronie kliknij Edycja elementu floty (zielona ikona klucza).
 5. W otwartym po prawej stronie panelu, znajdź zakładkę Konfiguracja usługi SENT-GEO.
  *Jeżeli nie widzisz takiej zakładki, skontaktuj się z nami.
 6. Jeśli komunikacja z serwerem SENT jest wyłączona, WŁĄCZ komunikację klikając pole wyboru .
 7. Zapisz zmiany.
 8. Poniżej na zielonym polu znajdziesz numer urządzenia ZSL przypisany do nadajnika GPS, będzie on potrzebny w dalszych krokach (format numeru XXX-XXXXXX-X),
 9. Skopiuj lub przepisz numer biznesowy umieszczony na zielonymi tle i wklej ten numer do formularza zgłuszenia przejazdu SENT na puesc.gov.pl
 10.  Dalej postępuj zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie puesc.gov.pl
 11. Sprawdzaj poprawność aktualnej  pozycji  pojazdu na GPS.PRACTIQS.PL lub aplikacji mobilnej PRACTIQS GPS

W nowym systemie SENT–GEO nadajniki są już zarejestrowane i posiadają swój numer biznesowy ZSL. Wystarczy tylko przepisać  numer z aplikacji GPS.PRACTIQS.EU do zgłoszenia przejazdu SENT na puesc.gov.pl

 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1857) przewoźnik zobowiązany jest do przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu. Przewoźnicy którzy nie wywiążą się z obowiązku monitorowania drogowego, są zagrożeni wysokimi sankcjami.