Certyfikat jakości

qs-logo-białe

Nasza firma otrzymała certyfikat ISO 9001:2015 – co to oznacza?​​

Firma QS Sp. z o.o. posiada certyfikat  ISO 9001:2015 w zakresie:

 • Monitorowanie satelitarne pojazdów wraz z systemem PRACTIQS,
 •  Zarządzanie flotami pojazdów.

Co oznacza dla Klientów?

Otrzymany certyfikat zarządzania jakością bez wątpienia przekłada się na wiarygodność, powtarzalność i przewidywalność naszych usług. Jakość jest najlepszą gwarancją wierności i lojalności Klientów oraz stabilnej pozycji na rynku.

Stały wzrost oraz poprawa naszych działań biznesowych współgra z wdrażaniem nowych technologii i utrzymaniem wysokich kompetencji naszego zespołu.

Jakie korzyści on przynosi?

Wdrożenie normy ISO 9001:2015 oraz certyfikacja mobilizuje naszą firmę do nieustannego wzrostu i rozwoju, ale przede wszystkim uwiarygadnia nas jako stabilnego i przewidywalnego partnera biznesowego w zakresie zarządzania flotą oraz monitorowania satelitarnego pojazdów z użyciem GPS. System zarządzania jakością poprawia nasze relacje biznesowe oraz konkurencyjność.

 

Certyfikowany system daje nam również cały szereg korzyści wewnętrznych- od poprawy komunikacji wewnętrznej po zwiększoną świadomość, odpowiedzialność i zaangażowanie członków zespołu.

 

Przekłada się to na wzrost świadomości w kontekście wpływu pracy na jakość usług oraz sukces całej firmy QS.

 

Zaimplementowanie uznanego standardu międzynarodowego ma również wpływ na wynik ekonomiczny, ponieważ obniża koszty złej jakości. Działanie wg normy ISO wzmacnia bowiem działania prewencyjne, co czyni nasz biznes bardziej stabilnym i odpowiedzialnym. Działanie w schemacie normy ISO 9001:2015 wymaga bowiem bieżącego przeprowadzania analizy ryzyka przy podejmowaniu decyzji  biznesowych, jak również zarządzania zmianami, ryzykiem i szansami.

Jakie standardy ISO zostały wdrożone w firmie

W firmie QS Sp.zo.o. została wdrożona norma ISO 9001:2015.

Granice systemu obejmują kompleksową działalność wykonywaną w usługach zarządzania flotami pojazdów, monitorowania satelitarnego pojazdów oraz systemu PRACTIQS.

Organizacja nie stosuje wszystkich wymagań normy w ramach określonego zakresu Systemu Zarządzania. Punkt normy niemający zastosowania to PN-EN ISO 9001:2015 – 8.3 – Projektowanie i rozwój wyrobów i usług oraz 7.1.5 – Zasoby do monitorowania i pomiarów.

Wdrożenie systemu ma za zadanie zwiększenie wiarygodności firmy oraz zbudowania stabilności, trwałości oraz bezpieczeństwa partnerstwa biznesowego.

Funkcjonujący w naszej firmie system zarządzania jakością:​

 1.  Harmonizuje codzienne działania operacyjne,
 2. Porządkuje procesy i zapewnia skuteczne zarządzanie nimi,
 3. Doskonali i rozwija naszą firmę- poprawia wynik ekonomiczny, zmniejsza liczbę błędów, podnosi motywację i zaangażowanie zespołu.

Naszymi nadrzędnymi celami w zakresie wdrożonego systemu zarządzania są:​

 • Łączenie nowoczesności z doświadczeniem,
 • Stały rozwój kompetencji założycieli spółki, którzy z pasją komunikują się z klientami
 • Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań dopasowanych do potrzeb klientów
 • Niezwłoczne i sumienne wykonywanie zleceń,
 • Spełnienia mających zastosowanie wymagań prawnych i innych,
 • Ciągłe doskonalenie skuteczności wdrażanego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015.

Jak wyglądało wdrożenie ISO

Wdrożenie i certyfikacja systemu ISO były bardzo istotnymi etapami w rozwoju i pozycjonowaniu naszej firmy. Rynek usług motoryzacyjnym jest całkiem złożony, konkurencja silna, a klienci świadomi i oczekujący ciągłego rozwoju. Aby móc potwierdzić na rynku nasz wysoki standard pracy i usług i przekazać tę gwarancję naszym klientom chcieliśmy uzyskać potwierdzenie przez niezależny podmiot.

Dodatkowo praca w schemacie norm międzynarodowych oraz posiadanie certyfikowanego systemu ISO pozwala nam wychodzić poza granice lokalne, przyciągać nowych inwestorów oraz uczestniczyć w przetargach, w których ważnym elementem jest posiadanie certyfikatów ISO.

W celu prawidłowego zarządzania organizacją opracowaliśmy niezbędną dokumentację systemu zarządzania, przeszkoliliśmy cały zespół, określiliśmy najważniejsze kryteria, cele i wskaźniki oraz zdefiniowaliśmy procesy przebiegające w firmie, jak również powiązania między nimi. Każdy z procesów ma wyznaczonego Właściciela procesu. Właściciel procesu odpowiada za osiąganie zaplanowanych celów, wskaźników procesów oraz ciągłe doskonalenie procesu, identyfikację zagrożeń, zaplanowanie niezbędnych zasobów i informacji, a także uruchomienie niezbędnych działań w przypadku powstania problemów. W trakcie realizacji wszystkich procesów ich Właściciele prowadzą bieżące monitorowanie obejmujące:

  • skuteczność i efektywność procesu,
  • zgodność przebiegu procesu z przyjętymi założeniami,
  • kontrolę bieżących kosztów (tam, gdzie jest to możliwe),
  • wykrywanie ewentualnych niezgodności i ich bieżące usuwanie.

Wdrożony system  wzmacnia nas nie tylko operacyjnie, ale przede wszystkim biznesowo.

Ten etap jest dla nas krokiem milowym w zarządzaniu naszą organizacją i zmianą dotychczasowych działań operacyjnych. Otwiera nam możliwość pozyskiwania nowych klientów i wyjście na rynki międzynarodowe.

 

Wdrożenie systemu wymagało nakładu czasu i zaangażowania wszystkich pracowników. Wszyscy pracownicy podeszli jednak do zagadnienia niezwykle entuzjastycznie i z jasno zdefiniowanym celem od samego początku- poprawa jakości organizacji, wspólny sukces.

Wysiłek przyniósł nam wielką satysfakcję a rezultaty doceniają wszyscy pracownicy przyczyniający się bez wątpienia do skuteczności działania systemu i ciągłego wzrostu naszej firmy.