Czujniki: temperatura/obroty/ otwarcie

System umożliwia pomiar trzech temperatur w chłodni, niezależnie od zestawu fabrycznego.

Raporty z pracy agregatu i temperatur są dostępne w każdym momencie zarówno dla spedytora przewożącego towar, jak i klienta (który posiada tymczasowe hasło dostępu do systemu PRACTIQS). Dla każdego termometru można ustawić zakres alarmowy, którego przekroczenie spowoduje wysłanie maila lub SMS do wybranych osób. 

Alarmy użytkownika

W dowolnym momencie można uzyskać alarm systemowy informujący o sytuacjach odchodzących od normy. Ustawiane są w panelu użytkownika i mogą być aktywowane w zależności od potrzeb.

 

Są to głównie:

 • spadki napięć,
 • otwarcie drzwi lub luku,
 • zazbrojenie systemu,
 • odchylenia temperatur,
 • kontrola paliwa, 
 • przekroczenia prędkości, 
 • przekroczenia czasu pracy,
 • i wiele innych.

Ochrona towaru i naczepy

Dla bezpieczeństwa przewożonych towarów nie wystarczy monitorować sam ciągnik siodłowy. Dla pełnej ochrony towaru należy zastosować niezależny system monitoringu dla naczepy niezależnie od ciągnika. Lokalizator w chłodni oprócz funkcji telematyki zapewnia ochronę przestrzeni ładunkowej np. próby otwarcia drzwi, czy kradzieży całej naczepy z towarem.

System ochrony naczepy składa się z:

 • lokalizatora GPS w standardzie IP67,
 • niezależnego źródła zasilania,
 • czujnika otwarcia drzwi,
 • syreny alarmowej 120dB,
 • pilota radiowego dla kierowcy.

Dzięki pilotowi radiowemu, kierowca może ze swoje kabiny zdalnie zazbroić system. Od tej pory każda próba kradzieży naczepy, czy otwarcia tylnych drzwi spowoduje wysłanie SMSa alarmowego do wybranych osób (m.in. do kierowcy, który może np. odpoczywać lub jeść obiad). Dodatkowo klient ma pewność, że towar przewożony jest w odpowiednich warunkach i nikt nie zaglądał do przestrzeni ładunkowej.

Nadajnik GPS może być wyposażony w szereg współpracujących czujników:

 • czujniki temperatury – rejestrują dokładnie temperaturę przestrzeni ładunkowej lub dowolnych pomieszczeń
 • czujniki obrotów – rejestrują obroty oraz kierunek obrotów. Najczęstsze zastosowanie w maszynach przemysłowych, pojazdach betoniarni
 • czujniki otwarcia – rejestrują otwarcie / zamknięcie: drzwi, włazów, klapek paliwa, ceramiki wyładowczej

Instalujemy również nadajniki oparte technologicznie tylko na sieci GSM do pomiarów temperatury i wilgotności w określonych pomieszczeniach: chłodnie, mroźnie, serwerownie.

Nadajniki takie mogą być również podłączone do systemu kontroli dostępu. Każdy opisany czujnik, przy zmianie stanu pracy może wysłać niezależny alarm w postaci
e-maila, SMS, powiadomienia w aplikacjach PRACTIQS