Kontrola czasu pracy

Rozliczanie czasu pracy kierowców i pobieranie plików DDD

Normy Czasu Pracy Kierowców

Dzienny Czas Pracy

Kierowca może prowadzić maksymalnie 9 godzin dziennie, z możliwością wydłużenia do 10 godzin dwa razy w tygodniu. Tygodniowy limit wynosi 56 godzin. Odpoczynek tygodniowy musi trwać nieprzerwanie co najmniej 45 godzin. Jest to kluczowe dla bezpieczeństwa i zdrowia kierowcy.

Przepisy i Kary

Niezastosowanie się do norm czasu pracy i odpoczynku może skutkować poważnymi karami finansowymi dla przedsiębiorców i kierowców.

Dlaczego to jest ważne?

Przestrzeganie norm czasu pracy i odpoczynku kierowców zawodowych jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Przemęczony kierowca staje się zagrożeniem zarówno dla siebie, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego tak ważne jest, aby kierowcy mieli odpowiednią ilość czasu na regenerację i odpoczynek.

Tachografy - pomiar czasu pracy

Rejestracja Czasu Aktywności Kierowcy

Tachografy rejestrują czas aktywności kierowcy w czterech trybach pracy: prowadzenia pojazdu, innej pracy, dyspozycyjności oraz odpoczynku. Każdy nowoczesny tachograf elektroniczny może być zintegrowany z systemami PRACTIQS GSM i PRACTIQS CFM, które wspomagają pracę kierowcy oraz umożliwiają dyspozytorowi dokładną kontrolę czasu pracy. Dzięki nadajnikom GPS możliwe jest zdalne odczytywanie zarejestrowanej przez tachograf trasy.

Rozliczanie Czasu Pracy Kierowcy za Granicą

Na podstawie danych z nadajników GPS oraz geokodowania współrzędnych geograficznych na fizyczne adresy pocztowe, możesz wygenerować raport całkowitego pobytu kierowcy w danym kraju, uwzględniający czas jazdy i czas postoju. To umożliwia precyzyjne rozliczanie delegacji i monitorowanie aktywności kierowców za granicą.

odczyt zdalny tachografu DDD

Obowiązki Prawne

Prawo dotyczące tachografów cyfrowych wymaga regularnego odczytu danych. Tachograf cyfrowy musi być odczytywany co najmniej raz na 90 dni, a dane z karty kierowcy przynajmniej raz na 28 dni. Proces polega na przeniesieniu i zapisaniu na komputerze danych pobranych z urządzenia. Dane z tachografów cyfrowych oraz kart kierowców muszą być przechowywane w formie elektronicznej na dwóch oddzielnych nośnikach pamięci, w różnych miejscach, przez okres jednego roku.

Zdalny odczyt tachografu

System PRACTIQS GPS umożliwia automatyczny odczyt danych tachografu poprzez nadajnik GPS. Dane są przenoszone bezpośrednio do pamięci urządzenia klienckiego, co eliminuje konieczność powrotu pojazdu do bazy w celu odczytu pamięci tachografu. Nadajnik GPS pozwala na zdalne odczytanie pamięci masowej tachografu oraz kart kierowców w postaci plików DDD, które można otworzyć za pomocą programów do rozliczania czasu pracy kierowców.