Innowacje

qs-logo-białe

Udział QS Group w innowacyjnym projekcie lokalizacji samochodu GPS dotyczącym bezpieczeństwa na drogach.

Każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego, jako kierowca, pasażer lub pieszy. W związku z tym codziennie narażeni jesteśmy na udział w wypadku. Być może już byliśmy świadkami lub uczestnikami takiego zdarzenia, a wtedy tym bardziej zdajemy sobie sprawę z jego skutków – wpływu na nasze zdrowie fizyczne i psychikę. Zgodnie z raportem „Wypadki drogowe w Polsce w 2011roku” opracowanym przez Komendę Główną Policji, mimo wielu starań stan bezpieczeństwa na drogach nie uległ poprawie od ostatniego roku. Tylko w 2011 roku na polskich drogach doszło do 40 065 wypadków drogowych, w których zginęło 4 189 osób a 49 501 zostało rannych.


Postęp motoryzacyjny jest bardzo szybki i niewspółmierny do zbyt wolno zachodzących zmian w świadomości uczestników ruchu drogowego na temat zagrożeń wypadkami, kultury zachowań i tolerancji na drodze. Wśród czynników, które mają decydujący wpływ na bezpieczeństwo drogowe, zdecydowanie na pierwsze miejsce wysuwa się człowiek. To właśnie jego zachowanie, nieznajomość własnego ciała, reakcji na stres czy poziom zmęczenia lub nadmierna wiara we własne umiejętności jako kierowcy, wpływają na powstawanie wypadków. Inne czynniki, jak warunki atmosferyczne lub stan nawierzchni, mają zdecydowanie mniejsze znaczenie. Fakt ten powinien mobilizować nas do działań, których efektem będzie poprawa istniejącej sytuacji. Skoro przyczyną wypadków jest człowiek postarajmy się jak najlepiej wyeliminować wszelkie czynniki związane z niedoskonałym funkcjonowaniem ludzkiego ciała.

Ma temu służyć „Projekt zintegrowanego systemu monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami SMSP oraz lokalizacja samochodu” prowadzony przez Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej przy współpracy z oraz pomocy Corpo Flota Sp. z o.o. I Quasar Electronics. Projekt ma na celu monitoring stanu psychofizycznego kierowcy, jego wpływ na prowadzenie pojazdu, a w dalszej części szczegółową analizę i ocenę uzyskanych wyników.

 

Badania trwają. Są prowadzone w symulatorze samochodu ciężarowego oraz w rzeczywistych warunkach z wykorzystaniem samochodu osobowego, ciężarowego i lokalizacji samochodu. Za logistykę dotyczącą zapewnienia do badań samochodów ciężarowych, zawodowych kierowców oraz dbałość o prawidłowość prowadzonych w trakcie jazdy pomiarów, a także dokumentację filmową odpowiedzialna jest firma . Samochody ciężarowe zostały wyposażone w skomplikowaną aparaturę pomiarową GPS złożoną z kilkunastu elementów. W pojeździe musiały zostać zapewnione odpowiednie warunki do instalacji tych elementów. Wszystkie urządzenia zostały tak umieszczone aby nie wpływały na zachowanie się kierowcy. Zadaniem systemu pomiarowego będzie rejestracja zachowania się kierowcy w czasie drogi, rejestracja jego parametrów psychofizycznych, parametrów środowiskowych, przebytej drogi, dynamiki jazdy oraz wybranych parametrów z komputera pokładowego. Parametry te będą rejestrowane przez odpowiednie, niezależne i rozproszone urządzenia. Samochód jest wykorzystywany w zmiennych warunkach pogodowych, na trasach o różnej długości, w ciągu dnia ale również nocą.

 

Rolą jest prawidłowe przygotowanie do badań 25 zawodowych kierowców, zaznajomienie ich z aparaturą pomiarową oraz celem przeprowadzanych pomiarów, jak również pełna kontrola nad trybem wyznaczanych tras przejazdowych (gdzie zastosowano lokalizację samochodu) nie krótszych niż 150km. Częścią wspólną prowadzonych badań jest aplikacja stworzona przez , do zarządzania i kontroli ruchomości oraz zasobów ludzkich, poprzez nowoczesne narzędzia informatyczne i telemetryczne. Znaczna część procesu badawczego jest dostępna do analizy on-line w aplikacji PRACTIQS.

Zgromadzone dane podczas lokalizacji samochodu pozwolą określić wpływ zmęczenia na sprawność psychofizyczną kierowcy oraz wpływ stresu na jego zachowanie w trakcie jazdy. A źródłem stresu dla kierującego może być niemalże każdy element układu człowiek – droga – pojazd, dlatego też, prowadzący projekt postarają się zidentyfikować główne czynniki w ruchu drogowym odpowiedzialne za pojawianie się zmęczenia i stresu u kierowców. Analiza przyczyn złego samopoczucia, napięcia oraz przeciążenia ułatwi późniejsze prace nad programami profilaktycznymi, przeciwdziałającymi tym zjawiskom, a tym samym zwiększającymi bezpieczeństwo w ruchu drogowym i zmniejszającymi liczbę wypadków.