Zastosuj programy oszczędnościowe PRACTIQS

Zniżka na ubezpieczenie pojazdów


Dokładamy kolejne % oszczędności!

Z myślą o poprawie bezpieczeństwa oraz zmniejszeniu kosztów ubezpieczeń samochodów, QS GROUP współpracuje z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, w zakresie zastosowania kompleksowego programu PRACTIQS. Jest on oparty o system GPS oraz unikatowe rozwiązania własne, mające na celu zmniejszenie ryzyka szkodowości. Głównym mechanizmami jest wymuszenie technik jazdy we flocie takich jak: ECO DRIVING i SAFE DRIVING. Dzięki modułom składającym się na program, takim jak monitoring GPS, serwis, szkody komunikacyjne, moduł raportowy czy gospodarka paliwowa, firmy mogą mieć pełną kontrolę nad kosztami paliwa, obsługi serwisowej, napraw pogwarancyjnych czy kosztami kierowców. W konsekwencji ubezpieczający może liczyć na redukcję całkowitych kosztów eksploatacji floty do nawet 20%, a dodatkowo od Towarzystwa Ubezpieczeniowego uzyska 10% zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne z tytułu składki autocasco. TO SIĘ OPŁACA!

Co to jest SYSTEM SPECJALNY?

System specjalny – zabezpieczenie przeciw kradzieżowe, trwale zamontowane w pojeździe w procesie produkcji pojazdu lub homologowane urządzenie (system) trwale zamontowane w pojeździe poza procesem produkcji pojazdu, posiadające funkcję lokalizacji pojazdu o zasięgu działania nie mniejszym niż obejmujący terytorium RP lub innych państw Europy objętych zakresem terytorialnym umowy AC; warunkiem uznania urządzenia (systemu) za system specjalny jest zawarcie z podmiotem świadczącym usługi monitoringu umowy zapewniającej monitoring pojazdu, jego poszukiwanie i odzyskiwanie na terytorium RP i innych państw Europy; system specjalny powinien zostać zamontowany przez producenta pojazdu lub podmiot profesjonalnie trudniący się montażem urządzeń zabezpieczających pojazdy przed kradzieżą; montaż systemu specjalnego powinien być potwierdzony przez ten podmiot pisemnym zaświadczeniem.

Zastosuj programy oszczędnościowe PRACTIQS®

W zależności od prowadzonej polityki w firmie flotowej, wdrożenie systemu PRACTIQS może przynieść nieoczekiwane efekty oszczędnościowe. Obniżenie kosztów następuje głównie w takich dziedzinach jak:

  • Oszczędzanie paliwa,
  • kontrola zużycia paliwa,
  • Wyeliminowanie kradzieży paliwa,
  • Zmiejszenie szkodowości floty,
  • Większa kultura pracy kierowców,
  • Większa terminowość zleceń,
  • Mniej kilometrów prywatnych,
  • Mniejsza składka ubezpieczeniowa

Masz już system GPS. Jak uzyskać zniżkę?

Warunkiem uzyskania zniżki komunikacyjnej w Towarzystwie Ubezpieczeniowym jest posiadanie systemu PRACTIQS GPS. W przypadku kiedy posiadasz już urządzenia GPS innych firm, istnieje możliwość bezpłatnej adaptacji (przeprogramowania) urządzeń, tak by współpracowały z systemem PRACTIQS GPS. Po uruchomieniu systemu ubezpieczający otrzymuje certyfikat od QS GROUP, który może przedstawić Towarzystwu Ubezpieczeniowemu.

Poza standardowymi polisami OC, AC i NNW, zawierając umowę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym możesz skorzystać z usług assistance, szerokiego wachlarza ubezpieczeń transportowych, majątkowych i technicznych.

 

 Zadzwoń do nas i dowiedz się, jak uzyskać zniżkę!

Posiadasz nadajnik GPS – zgłoś się do nas po certyfikat

Otrzymasz 10% zniżki składki na AC