aplikacja-do-zarządzania-dużymi-flotami-pojazdów

Practiqs CFM -
Aplikacja Wspomagająca Zarządzanie Flotą Pojazdów

Aplikacja informatyczna PractiQS CFM to kompleksowe narzędzie wspomagające zarządzanie flotą pojazdów i innymi ruchomościami w przedsiębiorstwach. Oferuje szereg funkcji, w tym ewidencję, rejestrowanie kosztów, monitorowanie eksploatacji, a także możliwość integracji z urządzeniami telemetrycznymi.

Practiqs CFM, Dla kogo?

Aplikacja dedykowana jest przede wszystkim administratorom firm, umożliwiając im efektywne zarządzanie kontami użytkowników oraz konfiguracją aplikacji. W ramach organizacji, pracownicy pełnią zróżnicowane role, takie jak menedżerowie floty czy kontrolerzy finansowi, dostosowane do przydzielonych im uprawnień. Dzięki temu aplikacja stanowi elastyczne narzędzie dostosowane do różnych potrzeb i funkcji w przedsiębiorstwie.

Więcej o Practiqs CFM

Aplikacja informatyczna PractiQS CFM to kompleksowe narzędzie wspomagające zarządzanie flotą pojazdów i innymi ruchomościami w przedsiębiorstwach. Oferuje szereg funkcji, w tym ewidencję, rejestrowanie kosztów, monitorowanie eksploatacji, a także możliwość integracji z urządzeniami telemetrycznymi.

Aplikacja, dostępna jako usługa typu Software-as-a-Service, umożliwia efektywne i bezpieczne zarządzanie flotą. Moduły aplikacji obejmują obsługę ewidencji ruchomości, kontrolę kosztów, generowanie raportów oraz inteligentny system alarmów i powiadomień. Dodatkowo, PractiQS CFM integruje się z urządzeniami GPS, GLONASS, GALILEO, umożliwiając centralizowany dostęp do danych związanych z zarządzanymi obiektami.

PractiQS CFM oferuje zaawansowane funkcje do minimalizacji ryzyka inwestycji związanych z ruchomościami, wzrostu efektywności eksploatacji floty, redukcji kosztów, zapobiegania nadużyciom użytkowym oraz zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów i użytkowników.

Aplikacja jest rozwijana przez QS Sp. z o.o. i umożliwia dynamiczne rozszerzanie zakresu funkcjonalności o dodatkowe moduły, co zapewnia dostosowanie do konkretnych potrzeb klienta i skalowalność w przypadku rozwoju firmy.

Podstawowe Funkcje Aplikacji

Moduł podstawowy (kliencki)

Stanowi rdzeń systemu PRACTIQS CFM, dostarczając podstawowe funkcjonalności i integrację o pozostałe komponenty oraz moduły rozszerzające.

Moduł rezerwacji ruchomości

Umożliwia użytkownikom rezerwację ruchomości on-line, z wielopoziomowych systemem akceptacji.

Moduł likwidacji szkód

 Umożliwia kompletne prowadzenie i archiwizowanie procesu szkodowego, historii zdarzeń drogowych oraz rozliczanie szkód.

Moduł warsztatowy

Przeznaczony do kontroli procesu napraw powypadkowych i usług serwisowych, m.in. oferujący możliwość śledzenia faz procesu napraw, przewidywany czas naprawy, wydruk zleceń serwisowych, etc.

Moduł ECO

Umożliwiający rozliczanie emisji CO2 oraz monitorowanie stylu jazdy kierowcy.

Moduł monitorowanie stref

Przeznaczony do śledzenia pobytu ruchomości w zdefiniowanych obszarach oraz generowania powiadomień i alarmów przy opuszczeniu lub wejściu do strefy.

 
 

Moduł zarządzania czasem pracy użytkowników i maszyn

Służący do monitorowania czasu pracy użytkowników korzystających z określonych ruchomości oraz tworzenia raportów i statystyk z tych procesów.

Moduł polis ubezpieczeniowych i zawartych umów

Dotyczących danego pojazdu lub innej ruchomości zapisanej w systemie.