SENT W QSGROUP

Firma QS Sp. z o.o. brała udział w konsultacjach technicznych w Ministerstwie Finansów, dzięki czemu powstało urządzenie GPS dedykowane specjalnie pod ustawę SENT 2. Głównym naszym założeniem było stworzenie rozwiązania minimalizujące ryzyko nałożenia kary na przewoźnika lub kierowcę. Kara taka może być nałożona w przypadku kiedy urządzenie lub system monitoringu przestanie nadawać dane geolokalizacyjne podczas realizacji zlecenia przewożenia towaru.
GPS QS Group

Jak działa system Sent 2?

Firma QS brała udział w konsultacjach technicznych w Ministerstwie Finansów, dzięki czemu powstało urządzenie GPS dedykowane specjalnie pod ustawę SENT 2. Głównym naszym założeniem było stworzenie rozwiązania minimalizujące ryzyko nałożenia kary na przewoźnika lub kierowcę. Kara taka może być nałożona w przypadku kiedy urządzenie lub system monitoringu przestanie nadawać dane geolokalizacyjne podczas realizacji zlecenia przewożenia towaru.

Podmiot wysyłający

Przed rozpoczęciem przewozu podmiot wysyłający musi zgłosić przesyłkę, oraz uzyska zwrotnie numer referencyjny. Numer ten przekazuje przewoźnikowi i odbiorcy towaru. Podczas przewozu towaru w przypadku awarii system PRACTIQS wyśle ostrzeżenie o przyczynie awarii i możliwych rozwiązaniach by uniknąć kary.

Przewoźnik

Przed rozpoczęciem przewozu przewoźnik musi uzupełnić zgłoszenie o swoje dane identyfikacyjne oraz nr rejestracyjny pojazdu i identyfikator urządzenia GPS. Podczas kontroli kierowca musi posiadać przy sobie numer referencyjny i okazywać kontrolującym go służbom.

Podmiot odbierający

Po odbiorze towaru podmiot odbierający ma obowiązek zgłosić odbiór towaru najpóźniej w następnym dniu roboczym.

Bezpieczeństwo podczas przewozów towarów

Lokalizator QS-Group – niezawodne, pewne działanie lokalizatora. Konstrukcja urządzenie zapewnia nieprzerwaną transmisję danych geolokalizacyjnych na potrzeby służb celnych. Wbudowana bateria i zastosowane komponenty czynią urządzenie niezawodnym rozwiązaniem GPS. Pewność pracy urządzenia (dane przesyłane do PUESC) są sygnalizowane diodą LED. Każda przerwa w transmisji jest sygnalizowana buzerem, a informacja o wydarzeniach alarmowych przekazywana jest do przewoźnika.

 • Gniazdo zapalniczki
  Uniwersalny wtyk umożliwia podłączenie do każdego rodzaju gniazda zapalniczki. Praca od 12V do 24V.
 • Wbudowana dioda LED
  Sygnalizuje prawidłową pracę lokalizatora (zasięg GSM i prawidłowa pozycja GPS).
 • Wbudowany BUZER
  Buzer jako alarm dźwiękowy sygnalizuje przerwę w transmisji danych do systemu PUESC. Buzer przestaje sygnalizować awarię po wyłączeniu zapłonu (np. odpoczynek lub pauza kierowcy). Jeżeli dane dalej nie są przesyłane do PUESC to włączenie zapłonu spowoduje dalszą sygnalizację awarii. 
 • Wbudowana bateria
  Bateria pozwala na pracę lokalizatora przez okres do 2 dni. Zadaniem baterii jest również praca gdy zapłon jest wyłączony, a w gnieździe zapalniczki nie ma napięcia.
 • Wyłącznik bezwarunkowy pracy
  Urządzenie posiada wbudowany wyłącznik, który bezwarunkowo blokuje przesyłanie pozycji do systemu PUESC. Pozycje przesyłane są tylko do przewoźnika. Fakt ten jest przekazywany SMSem pod wybrany numer przewoźnika.
 • Tryb uśpienia
  Podczas postoju lokalizator przechodzi w tryb uśpienia oszczędzając akumulator pojazdu. Z trybu uśpienia pojazd wychodzi podczas włączenia zapłonu lub gdy pojazd zaczyna się poruszać.
 • Prosta instalacja
  Wystarczy podpiąć pod gniazdo zapalniczki i gotowe.

Sytuacje alarmowe w systemie Sent 2

Istnieje kilka scenariuszy alarmowych, które mogą nastąpić podczas przewozów towarów. Mogą to być czynniki losowe (siła wyższa), awarie sprzętowe jak i rozmyślne działanie „sabotażowe”.

 • Awaria systemu PUESC
  O awarii systemu PUESC zostanie użytkownik powiadomiony podczas wprowadzania zlecenia. Na czas awarii podmiot wysyłający posługuje się dokumentem zastępującym zgłoszenie.(więcej na stronie PUESC) Jeżeli zlecenie jest już wprowadzone lub realizowane, przewoźnik ma obowiązek dostarczyć/przesłać dane lokalizacyjne po usunięciu awarii.
 • Awaria sieci GPRS
  Jest to siła wyższa na którą nie mamy wpływu. W takim przypadku Podmiot wysyłający może poinformować PUESC o awarii. Dane lokalizacyjne system prześle automatycznie jak tylko urządzenie nawiąże połączenie z siecią.
 • Awaria serwera u ZSL (dostawca usługi GPS)
  Podmiot wysyłający musi poinformować o awarii serwera (czy pracach serwisowych) system PUESC. Na czas awarii przewoźnik zobowiązany jest uruchomić aplikację mobilną SENT GEO. Wcześniej musi być ona zarejestrowana na telefonie!
 • Awaria urządzenia GPS w samochodzie
  W przypadku kiedy kierowca dostanie informację o awarii urządzenia GPS może kontynuować jazdę tylko przez godzinę. Może uruchomić aplikację mobilną SENT GEO i kontynuować jazdę tylko dzięki niej. W przypadku kiedy nie ma telefonu (popsuty, rozładowany) może przeładować towar na inny pojazd ze sprawnym GPS i uzupełnić zgłoszenie w PUESC. Może też wymienić niesprawne urządzenie na nowe i po uzupełnieniu danych w PUESC kontynuować jazdę.