Tachograf do kontroli czasu pracy kierowcy

Kierowcy zawodowi zobowiązani się do przestrzegania norm czasu pracy oraz dbania o odpowiedni wypoczynek pomiędzy kolejnym czasem pracy.

W ciągu doby kierowca nie może spędzić za kółkiem więcej niż 9 godzin. Czas ten kierowca może jednak wydłużyć do 10 godzin jazdy, ale tylko dwa razy w jednym tygodniu. Zgodnie z przepisami, kierowca musi przestrzegać również tygodniowego czasu odpoczynku, który musi trwać nieprzerwanie minimum 45 godzin, a jazda w ciągu tygodnia nie może przekroczyć 56 godzin. Przedsiębiorca i kierowca podlegają szeregom nakazów, zakazów i kar.

Tachografy rejestrują czas aktywności kierowcy, w czterech trybach pracy: prowadzenia pojazdu, innej pracy, dyspozycyjności, odpoczynku.

Każdy z nowoczesnych tachografów elektronicznych może być zintegrowany z systemem PRACTIQS GSM i PRACTIQS CFM, które skutecznie wspomagają pracę kierowcy oraz pozwalają dyspozytorowi na dokładną kontrolę czasu pracy kierowcy. Poprzez nadajniki GPS odczytujemy zdalnie zarejestrowaną przez tachograf trasę.

 

Obecnie obsługujemy poniższe modele tachografów:

• Stoneridge od wersji R7.1

• EFAS od wersji V02

• Continental/VDO/Siemens od wersji Rel. 1.3a

 

Rozliczanie czasu pracy kierowcy za granicą – delegacje

Na podstawie danych z nadajników GPS oraz geodekodowania współrzędnych geograficznych na fizyczne adresy pocztowe, możesz wygenerować raport całkowitego pobytu kierowcy w danym kraju, czas jazdy i czas postoju.