Identyfikacja kierowców - Technologia RFID

Identyfikacja kierowcy

Jednym z problemów przy zarządzaniu flotą pojazdów jest pilnowanie prawidłowego przydzielenia kierowców do pojazdów. W przypadku częstej rotacji, prac zmianowych czy dyżurów, trzeba na bieżąco prowadzić ewidencję pojazdów oraz identyfikację kierowcy z imienia i nazwiska. Dużym ułatwieniem jest zastosowanie autorskiej aplikacji trybu jazdy (służbowa / prywatna) lub bezprzewodowej technologii RFID w postaci kart i breloczków. Pozwala ona na automatyczne przypisywanie kierowców do użytkowanego samochodu. Dzięki technologii RFID możemy śledzić takie parametry jak: 

  • czas pracy handlowców,
  • czas użytkowania pojazdu,
  • czas służbowej pracy i prywatnej,
  • liczba przejechanych kilometrów na kierowcę,
  • zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem auta.

Czas pracy służbowej i prywatnej

Koszt rzeczywisty floty pokazuje ile kosztuje nas eksploatacja pojazdu, z podziałem na jazdę służbową i prywatną oraz czas pracy kierowców. Uwzględniane są wszystkie koszty pojazdu: 

  • eksploatacja (paliwo, płyny itp),
  • ubezpieczenie, raty, leasing,
  • amortyzacja,
  • serwisy, naprawy,
  • koszty pracownicze i inne.