Autocysterny

Za pomocą danych z GPS, dyspozytor może śledzić pozycję cysterny, jej trasę, czas przejazdu do wskazanej stacji, przebieg procedury rozładunku na stacji, ilość zrzuconego paliwa.

Z nadajnikiem GPS współpracują nasze autorskie bezprzewodowe czujniki otwarcia/zamknięcia zamocowane na klapach cysterny. Dyspozytor natychmiast dostaje informację o otwarciu danego włazu oraz klapy armatury wyładowczej oraz obraz z zainstalowanej kamery na cysternie. Dyspozytor w czasie rzeczywistym widzi ilość wyładowanego paliwa z zaznaczeniem czasu i miejsca wyładunku.