Chcesz poszerzyć swoją dotychczasową działalność bądź planujesz założyć zupełnie nową firmę, w której będziesz zajmować się przewozem paliw silnikowych, alkoholi skażonych, olejów roślinnych lub suszu tytoniowego, czyli tzw. “towarów wrażliwych”? Z pewnością nie jest, a przynajmniej nie powinno być Ci więc obce hasło “SENT”. Od 18 kwietnia 2017 roku przewoźnicy, ale i dostawcy oraz odbiorcy tego typu towarów zobligowani są bowiem do zgłaszania ich w rejestrze właśnie o tej nazwie. Co musisz zatem wiedzieć zanim zrealizujesz pierwszy kurs?

Czym jest SENT?

Tak, jak już wspominaliśmy, jest to rejestr do zgłaszania wysyłki, przewozu oraz odbioru towarów wrażliwych, do którego dostęp umożliwia usługa e-Przewóz na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Zgłoszone muszą być przy tym nie tylko rodzaj oraz ilość, masa lub objętość towaru, lecz także data rozpoczęcia jego przewozu oraz odbioru czy też numer rejestracyjny środka transportu. Dokonanie zgłoszenia skutkuje przy tym wygenerowaniem ważnego przez 10 dni kodu SENT, a także 3 kluczy uwierzytelniających – dla podmiotu wysyłającego, przewoźnika oraz podmiotu odbierającego.

 

System SENT powstał w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Obowiązki przewoźników, a także podmiotów wysyłających i odbierających reguluje ponadto zmieniająca częściowo pierwszy akt ustawa z dnia 15 czerwca 2018 roku. Od chwili wejścia jej w życie przewoźnicy towarów wrażliwych muszą bowiem zapewniać dodatkowo przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych pojazdu, którego dotyczy zgłoszenie. Zobligowani są oni więc do wyposażenia swojej floty w lokalizator z oprogramowaniem udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz zewnętrzny system GPS, tj. system gromadzący i przesyłający dane geolokalizacyjne pojazdów, taki jak np. PRACTIQS służący do szeroko rozumianego zarządzania flotą pojazdów.

 

Towarom wrażliwym, które objęte są monitorowaniem za pomocą SENT, przypisane są kody CN, a pełen ich wykaz znaleźć można na stronie internetowej PUESC.

Upoważnienie do dokonywania zgłoszeń i aktualizacji

Dokonywać zgłoszeń mogą oczywiście przedsiębiorcy będący przewoźnikiem bądź też podmiotem wysyłającym lub odbierającym towary wrażliwe. Może to być jednocześnie zarówno osoba fizyczna lub prawna, jak i prowadząca działalność gospodarczą jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje dostawy bądź wewnątrz wspólnotowego nabycia czy też importu towarów zgodnie z ustawą VAT. Co równie istotne podmioty te wcale nie muszą dokonywać zgłoszeń lub ich aktualizacji samodzielnie. Mogą upoważnić do tego swoich pracowników bądź inny działający na ich rzecz podmiot. Przykładowo podmiot odbierający może upoważnić do dokonania zgłoszenia lub jego uzupełnienia w SENT nie tylko zatrudniane przez siebie osoby, lecz także podmiot wysyłający bądź przewoźnika.

SENT a kary za niedopełnienie obowiązków

Za całkowity brak zgłoszenia, wprowadzenie błędnych danych czy nieuzupełnienie części informacji wymaganych w SENT na przewoźnika czy też podmiot wysyłający lub odbierający nałożone mogą zostać różnego typu kary. Przede wszystkim środek transportu i/lub towar mogą zostać zatrzymane. Nałożone mogą na nie zostać także zamknięcia urzędowe. Poza tym za niedopełnienie obowiązków przewidziane są różnej wielkości kary grzywny, które sięgać mogą nawet 46% wartości netto towaru. Nie może być to przy tym kwota niższa niż 20 000 zł.

 

Jeśli chodzi natomiast o obowiązek udostępniania aktualnych danych geolokalizacyjnych w trakcie przewozu towarów wrażliwych, na przewoźnika, który go nie dopełnił, nałożona może zostać grzywna w wysokości 10 000 zł. Niesprawny przez przynajmniej godzinę lokalizator bądź zewnętrzny system lokalizacji to z kolei kara pieniężna w wysokości 5 000 – 7 500 zł.

 

Patrząc na to, jak poważne mogą być konsekwencje, niedopełnienia obowiązków związanych z systemem SENT, naprawdę opłaca się zainwestować w dobry system GPS. System taki jak PRACTIQS znacząco ułatwi bowiem nie tylko samo zarządzanie flotą pojazdów, lecz także wysyłkę danych do SENT.