ZARZĄDZANIE SERWISOWANIEM POJAZDÓW

ZARZĄDZANIE SERWISOWANIEM POJAZDÓW

Celem tego procesu jest zapewnienie mobilności i bezpieczeństwa użytkowników pojazdów firmowych oraz optymalizacja kosztów związanych z ich użytkowaniem.

Dla optymalizacji kosztów utrzymania floty zarządzamy pełną kierowalnością pojazdów do odpowiednich serwisów ASO i poza ASO.

Zapewniamy dostępność do najlepszych serwisów wyselekcjonowanych i weryfikowanych na bieżąco przez floty dla każdej rozproszonej struktury organizacyjnej floty.

Wprowadzone u nas systemy zarządzania flotą pozwalają na śledzenie stanu technicznego pojazdów, a dzięki temu można zaplanować ich konserwację w konsekwencji pozwala to unikać lub ograniczać do minimum kosztownych napraw.

Dodatkowo poprzez wprowadzenie standardów bezpieczeństwa w firmie można minimalizować ryzyko niebezpiecznych sytuacji w czasie podróży służbowych.