ZARZĄDZANIE OGUMIENIEM

ZARZĄDZANIE OGUMIENIEM

Zarządzamy kontaktami z sieciami serwisowymi i dostawcami opon. Dbamy o wzorowy proces zakupowy przez wcześniejsze planowanie dostaw, sezonowe wymiany, przechowywanie, naprawy bieżące, relokacje oraz utylizacje zużytych opon.
Ogumienie to dodatkowy majątek ruchomy przedsiębiorstwa, który jest stosunkowo szybko zużywany, dlatego warto zarządzać ogumieniem w sposób racjonalny i uporządkowany.
Dbamy o optymalne wykorzystanie ogumienia przez bieżącą weryfikację stanu ogumienia, relokację na czas i właściwe miejsce, oraz odpowiednio wcześnie zaplanowany proces zakupowy.