POZYSKANIE ŚRODKÓW TRANSPORTU

POZYSKANIE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Dla zapewnienia mobilności powierzonej floty rekomendujemy naszym klientom wszelkie dostępne formy finansowania oraz zarządzamy procesem pozyskania pojazdów w tym zebrania ofert wszelkiego rodzaju pojazdów zarówno nowych jak i pokontraktowych w każdej formie finansowania czy korzystania.