kiper-spiralny-qs

GPS KIPER -
Autorskie Rozwiązanie QS GROUP

Kiper-Naczepa (EBS)

Funkcjonalność podstawowa

 • Nadajnik umieszczony w przewodzie spiralnym ABS/EBS

 • Bardzo łatwy montaż

 • Nacisk na osie
 • Miejsce załadunku i wywrotu
 • Pozycja on-line 24h/365 dni
 • Pokonana trasa 24h/365 dni
 • START pojazdu – data,godzina, miejsce, adres, czas przejazdu
 • STOP pojazdu – data,godzina, miejsce, adres, czas postoju
 • Pokonany dystans z licznika GPS
 • Współrzędne geograficzne pojazdu 24h/365dni
 • GEO-dekodowanie współrzędnych geograficznych na adres
 • Prędkość zarejestrowana podczas przejazdu
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości +adres
 • Napięcie akumulatora
 • Definiowalne mapy Google i Open Street Map

 • Google Street View

 • Natężenie ruchu

 • Rozkład prędkości na zapisanej trasie

 • Warstwa stref z alarmowaniem

 • Planowanie trasy

 • Moduł raportów zgodny z funkcjonalnością nadajnika

 • Moduł wykresów trasy

 • Nieograniczona liczba stanowisk i kont użytkowników

 • Dostęp przez przeglądarkę internetową, aplikację Android, iOS

 • API według standardu ATLAS API, inne webserwis