Monitoring GPS dla kolejnictwa

Nasze przedsiębiorstwo działa w Polsce już od wielu lat, a zdobyte w tym czasie doświadczenie pozwala na dostarczanie nowoczesnego systemu GPS, który może być wykorzystywany w różnych obszarach przemysłu oraz transportu.

Prezentowane oprogramowanie jest skierowane między innymi dla kolejnictwa w celu jeszcze efektywniejszego zarządzania pojazdami szynowymi, jak na przykład drezynami, lokomotywami czy też pociągami sieciowymi.

Rozbudowana funkcjonalność systemu

System GPS wykorzystywany w kolejnictwie może być stosowany przede wszystkim do precyzyjnego ustalania pozycji pociągu na trasie przewozu. Ponadto w jakościowy sposób zabezpiecza on towar przed kradzieżą oraz sprawia, że można bardzo szybko zaobserwować pewnie nieprawidłowości w funkcjonowaniu taboru. Systemy lokalizacji i śledzenia pojazdów szynowych umożliwia optymalizację wykorzystania taboru oraz zasobów ludzkich. Pozwala to na bieżące
kontrolowanie różnego rodzaju pojazdów szynowych, a tym samym możliwe jest jeszcze sprawniejsze i efektywniejsze zarządzenie podejmowanymi procesami w taki sposób, aby były one przeprowadzane w sposób wydajny, ekonomiczny oraz możliwie najbardziej sprawny.

GPS jako istotny element procesu logistycznego

System lokalizacji i śledzenia pojazdów szynowych został opracowany w taki sposób, aby w czasie rzeczywistym nadzorować proces przewozowy. Jest to niezwykle istotne przede wszystkim dla firm pracujących w systemie “just in time” – dokładnie na czas. Dla tego typu przedsiębiorstw niezwykle istotne jest, aby znać precyzyjne położenie taboru kolejowego. Pozwoli to na optymalizację procesu produkcyjnego w taki sposób, aby wszystkie podejmowane działania wewnątrz firmy były skorelowane ze zbliżającą się dostawą podzespołów oraz materiałów potrzebnych do produkcji.

System GPS wykorzystywany w kolejnictwie to przede wszystkim komfort otrzymywania precyzyjnych informacji na temat wszelkich opóźnień oraz problemów na trasie przewozu. Połączenie GPS ze stroną internetową przewoźnika sprawia, że pasażerowie jeszcze przed wyjściem z domu mogą otrzymać informację, ile minut opóźnienia ma konkretny skład pociągu.