sinotrack

SinoTrack ST-915 BATERIA

Funkcjonalność podstawowa

 • Zasilanie z wbudowanego akumulatora 1000 mAh
 • Czas pracy bez ładowania do 120 dni
 • Poziom naładowania akumulatora w %
 • Magnesy neodymowe w obudowie
 • Pozycja on-line 24h/365 dni
 • Pokonana trasa 24h/365 dni
 • START pojazdu – data,godzina, miejsce, adres, czas przejazdu
 • STOP pojazdu – data,godzina, miejsce, adres, czas postoju
 • Pokonany dystans z licznika GPS
 • Współrzędne geograficzne pojazdu 24h/365dni
 • GEO-dekodowanie współrzędnych geograficznych na adres
 • Prędkość zarejestrowana podczas przejazdu
 • Definiowalne mapy Google i Open Street Map
 • Google Street View
 • Natężenie ruchu
 • Rozkład prędkości na zapisanej trasie
 • Warstwa stref z alarmowaniem
 • Moduł raportów zgodny z funkcjonalnością nadajnika
 • Moduł wykresów trasy
 • Nieograniczona liczba stanowisk i kont użytkowników
 • Dostęp przez przeglądarkę internetową, aplikację Android, iOS
 • Zintegrowane anteny umieszczone bezpośrednio w nadajniku

Tryby wyboru pracy nadajnika GPS na zaczepie magnesowym:

1. „Stały interwał nadawania”

 • Ustalenie pozycji i wysłanie bez zbierania danych pomiędzy wysyłkami.
 • Stały, ustawialny interwał nadawania, np. 1,2,4,12… h.
 • Pomiędzy nadawaniem modem wylogowany

2. „Pozycja na odpytanie”

 • Modem na stałe zalogowany do GSM.
 • Pozycja wysyłana na żądanie.
 • Sygnał testowy co ustalony interwał, np. 12, 24 h.

3. „Tryb wagonowy”

 • Zbieramy pozycję co, np. 10 min. (parametr konfigurowalny) i zapisujemy w pamięci urządzenia.
 • Wysyłka zebranych danych raz na dobę (tylko wtedy logowanie do sieci GSM).
 • Pomiędzy wysyłkami modem wylogowany.
 • Brak możliwości odpytania o pozycję .

4. „Ruch = transmisja”

 • ​Nadajemy tylko podczas ruchu (akcelerometr).
 • W ruchu wysyłka rekordów co ustalony interwał – parametr konfigurowalny, np. 1,2,5 minut.
 • Transmisja testowa (np. co 24h).

5. „Gdzie mnie zostawili”  (np. do lokalizacji kontenera na gruz – nie interesuje nas trasa jaką jechał, ale gdzie został postawiony)

 • Ruch powoduje wysłanie ramki („zabierają mnie”).
 • W czasie jazdy nie nadajemy nic.
 • Zatrzymanie i brak ruchu powyżej np. 10 minut powoduje wysłanie ramki („tu mnie zostawili”).
 • Transmisja testowa – parametr konfigurowalny (np. 24h).
 • w każdym powyższym trybie dla urządzeń z magnesami możliwe zdarzenia o oderwaniu nadajnika  bez autoryzacji
 • z każdą pozycją wysyłany jest stan naładowania baterii.
 • czas pracy do 6 miesięcy, po pełnym naładowaniu baterii
 • instalacja nadajnika na zasadzie zaczepu magnesowego
 • pojemność akumulatora – 3300 mAh
 • podstawka z magnesami jako opcja.
 • szybkie złącze ładowania baterii
 • zastosowanie wewnętrzne lub zewnętrzne monitorowanego obiektu”