AUTORYZACJA I KONTORLA KOSZTÓW FLOTY

AUTORYZACJA I KONTORLA KOSZTÓW FLOTY

Oferujemy autoryzację i odpowiedzialność za koszty floty w kompetencji managera QS.  Oferujemy dedykowaną aplikacja PRACTIQS jako narzędzie, które umożliwia zarządzanie flotą pojazdów, w tym usuwanie skutków nadużyć.

Aplikacja PRACTIQS  posiada funkcje ewidencji floty, dane o eksploatacji floty, takie jak tankowanie paliwa, naprawy i serwisowanie pojazdów, ubezpieczenia lub leasingi. Można również ustawić limity budżetowe dla poszczególnych kategorii wydatków i monitorować ich realizację.

Aplikacja PRACTIQS umożliwia również precyzyjną kontrolę kosztów floty. Menedżer floty QS może zarządzać kwotą budżetu, analizować paliwa, monitorować koszty serwisowania i naprawy pojazdów oraz podejmować decyzje o optymalizacji kosztów.

Dzięki dedykowanej aplikacji PRACTIQS oraz usłudze Managera Floty QS  uzyskasz dostęp do kontroli kosztów floty, co pozwoli na organizację, oszczędności i wykorzystanie zasobów.