AUDYT FLOTY

AUDYT FLOTY

Dla naszych nowych klientów przeprowadzamy kompleksowy audyt wstępny inaczej bilans otwarcia.

Jest on punktem odniesienia do poprzednich okresów rozliczeniowych, po których rozpoczynając współpracę z nowym klientem możemy wdrażać optymalizację procesów dla generowania oszczędności dla klienta.

Oceniamy w nim stan techniczny floty, koszty jej utrzymania oraz procesy panujące w danej organizacji, a w podsumowaniu rekomendujemy ewentualne zmiany w pewnych obszarach sfery operacyjnej jak i strategicznej.