QS Sp. z o.o. z nową umową o współpracy z Tacho API

logo-techo-api-speed

QS Sp.  z o.o. podpisało umowę o współpracy z wiodącym partnerem w rozliczaniu czasu pracy kierowców – firmą TachoSpeed. QS i TachoSpped  integruje nadajniki GPS z automatyczną funkcją przesyłania danych tachografu do bazy danych QS Sp. z o.o. Dane tachografów i kart kierowców są automatycznie przeliczane w czasie rzeczywistym i wyświetlane uprawnionym użytkownikom firmy transportowej.

Alerter i raporty:

Rozliczanie czasu pracy kierowców:

Nowe funkcjonalności i dane analityczne

Nasze urządzenia GPS dają możliwość zdalnego poboru danych cyfrowych z tachografu oraz karty kierowcy. Co więcej, istnieje także możliwość poboru statusów tachografu za pomocą PINu D8. Dzięki naszej integracji z Partnerem specjalizującym się w analizie czasu pracy kierowców, cały ten komplet danych przetwarzany jest przez zaawansowany algorytm. W rezultacie otrzymują Państwo zupełnie nowe funkcjonalności i dane analityczne. 

 

Pierwszą z oferowanych funkcjonalności jest tzw. alerter, który w czasie rzeczywistym informuje kierowcę/dyspozytora o potrzebie wykonania przerwy czy odpoczynku. Alerter zlicza i informuje użytkownika o dziennym, tygodniowym i dwutygodniowym czasie jazdy oraz wylicza niezbędne kompensacje odpoczynków. Wszelkie odstępstwa od norm czasu prowadzenia pojazdów są analizowane także pod kątem wysokości kary, jaka może zostać nałożona w trakcie kontroli. Algorytm obliczeniowy bierze pod uwagę dane z całego okresu kontrolnego, tj. z danego dnia oraz 28 dni poprzedzających. W chwili obecnej do alertera zaimplementowane są 24 europejskie taryfikatory kar

Drugą funkcjonalnością są raporty analityczne, które w formie graficznej i tabelarycznej, w sposób możliwie całościowy, analizują wszelkie aktywności kierowców i pojazdów rejestrowane przez tachograf cyfrowy. Obecnie dostępnych jest 19 raportów (15 dla kierowców i 4 dla pojazdów). Najpełniejszym z raportów jest Raport Kontrolny, który jest zbieżny z tym używanym przez służby kontrolujące (nasz Partner swoje rozwiązania dostarcza do ponad 20 służb kontrolnych w 13 krajach, w tym do policji oraz ITD w Polsce). 

Nasz Partner, posiada także dział specjalistów zajmujących się rozliczaniem czasu pracy kierowców. Pliki pobierane w celu udostępnienia alertera i raportów mogą także zostać wykorzystane do rozliczenia Państwa pracowników, a same raporty rozliczeniowe (ewidencja czasu pracy, delegacje, płace sektorowe, odliczenia ZUS-PIT, rozliczenie do wynagrodzenie brutto itd.) mogą być zwracane do tej samej aplikacji. Opisane funkcjonalności są doskonałym uzupełnieniem ofert telematycznej i sprawiają, że nasze rozwiązania w sposób kompleksowy wychodzą naprzeciw wyzwaniom obecnym w branży TSL.