Nadajnik GPS

Lokalizatory i nadajniki GPS do pojazdów

Aby możliwa była właściwa lokalizacja pojazdów, niezbędny jest nadajnik GPS. Inne stosowane nazwy to: lokalizator satelitarny lub pozycjoner GPS, mowa jednak o tym samym urządzeniu odbierającym sygnały o pozycji auta. Te z satelity nadawane są do odbiorcy przez sieć GSM w sesji GPRS. Lokalizatory GPS możemy podzielić na: 

 • lotnicze
 • morskie
 • samochodowe
 • przesyłek i towarów
 • osób i zwierząt

Lokalizator GPS do samochodu

W niektórych przypadkach lokalizatory GPS do samochodu mogą być stosowane do monitorowania przesyłek oraz towarów, nie nadają się jednak do kontroli położenia osób i zwierząt. Natomiast lotnicze i morskie nadajniki GPS nie pracują w sieci GSM, tylko w sieci radiowej oraz satelitarnej. W przypadku zarządzania flotą samochodową, oprócz możliwości zwykłego namierzania pojazdów, system musi posiadać dodatkowo szereg wejść i funkcji typowych dla kontroli paliwa, pracy kierowców, ochrony ładunków i innych. Więc na stronie monitoring GPS. Więcej na stronie monitoring gps.

Jak działają lokalizatory GPS

Budowa typowego nadajnika GPS

Typowy lokalizator samochodowy składa się z czterech głównych elementów. Odbiornika GPS, Modemu GSM oraz procesora i pamięci do przechowywania zdarzeń z trasy. Do procesora poprzez interfejs I/O można podłączyć różnego rodzaju sygnały i urządzenia jak sonda paliwa lub pływak do kontroli tankowań, identyfikacja i autoryzacja kierowcy, magistralę CAN do kontroli zużycia paliwa i inne parametry z pracy silnika. Wszystkie te parametry, powiązane z pozycją na trasie są zapisywane do pamięci zwanej „czarną skrzynką”, a nastepnie wysyłane przez modem GSM. Odbiornik GPS w samochodzie jak i modem GSM mogą mieć wyprowadzone anteny na zewnątrz obudowy, albo zintegrowane wewnątrz. Obecnie lokalizatory mają tak czułe odbiorniki GPS, że praktycznie montaż anten można przeprowadzić w każdym miejscu pojazdu. Czujnik 3D stanowi element wybudzania urządzenia podczas trybu oszczędzania akumulatora na postoju. Stanowi również zabezpieczenie podczas kradzieży auta: przemieszczenie, wstrząs lub pochylenie (np. wciąganie na lawetę). Wewnętrzny akumulator podtrzymuje pracę urządzenia na wypadek odcięcia głównego zasilania z akumulatora.

Rodzaje wejść nadajnika GPS, czyli co podłączyć do lokalizatora?

Obecnie lokalizatory GPS spotykane na rynku pozwalają na podłączenie wielu urządzeń i czujników zbierających dane z pojazdu. Producenci lokalizatorów do monitoringu pojazdów, produkują kilka odmian urządzenia od wersji prostej do rozbudowanej, które różnią się głównie ilością i rodzajem dostępnych wejść. W wersji prostej dostępne mamy zazwyczaj wejścia cyfrowe i analogowe. W wersji rozbudowanej dochodzą interfejsy RS-485, RS-232, CAN, FMS, 1-wire i inne. Z wieloletniej obserwacji naszych klientów udział poszczególnych rodzajów wejść w lokalizatorach GPS przedstawia się następująco:

 • interfejs CAN 80% urządzeń,
 • interfejs RS485 ( sondy paliwa) 40% urządzeń,
 • wejście analogowe (sonda paliwa) 20% urządzeń,
 • 1-wire (temperatura) 5% urządzeń,
 • wejście cyfrowe (zazwyczaj jedno) 2% urządzeń.

Interfejs CAN

Od 2006r. większość pojazdów na rynku posiada wbudowany interfejs CAN, który sprzęga urządzenia w samochodzie w sieć. Dzięki magistrali CAN, komputer samochodowy może sterować wszystkimi urządzeniami, diagnozować je i przekazywać dane o ich pracy na zewnątrz. Informacje, które są dostępne w magistrali CAN, wykorzystywane są w monitoringu pojazdów do lepszego kontrolowania eksploatacji floty. Główne dostepne dane CAN to:

 • Pomiar paliwa, średnie zuźycie, spalanie,
 • Przebyty dystans liczony niezależnie od odbiornika GPS,
 • parametry silnika, obroty, temperatura itp,
 • stan wskaźników i kontrolek z deski rozdzielczej,
 • odczyt stanu tachografu cyfrowego,
 • nacisk na pedał hamulca i gazu,
 • nacisk na osie.

Problemem jest, różnorodność protokołów CAN, które utrudniają integrację lokalizatora GPS z pojazdem. Praktycznie każdy nowy model auta wymaga poznania protokołu CAN od nowa. 

Wejścia analogowe

Przeznaczeniem wejścia analogowego jest przekazywanie napięcia jakie podawane jest na wejście lokalizatora gps. Przeważnie mamy do dyspozycji jedno lub dwa wejścia analogowe, które mają rozdzielczość przetwarzania przetwornika 10 lub 12 bitów. Zakres przetwarzania napięć jest zazwyczaj od 0-12V lub 0-30V czyli rozdzielczość napięciowa wynosi kilka mV. Najczęściej podłączane w lokalizatorach do wejścia analogowego jest:

 • termometr,
 • pływak paliwa,
 • analogowa sonda paliwa.

Do wejścia analogowego można podłączyć też nietypowe sygnały typu on/off, których poziom sygnałów nie pozwala na bezpośrednie podłączenie do wejścia cyfrowego nadajnika.

Wejścia cyfrowe on/off

Ten typ wejścia posiadają wszystkie lokalizatory GPS. Działanie wejścia polega na przyłożeniu napięcia powyżej zadanego progu lub zwarciu wejścia do masy pojazdu. Każde takie zdarzenie jest zapisywane i wysyłane na serwer. Wejście może być dodatkowo konfigurowane na zazbrojanie, alarmowanie, autoryzację kierowcy. Do wejścia typowo podłącza się takie czujniki i urządzenia jak:

 • Czujniki krańcowe otwarcia,
 • przyciski napadowe kierowcy,
 • sygnał alarmowy z centralki alarmowej,
 • zazbrojenie/rozbrojenie centralki alarmowej, 
 • pracę urządzeń np. pompa, sprężarka itp.

Wejście 1-wire

Typ 1-wire jest kolejna magistralą stosowaną w lokalizatorach GPS. Za jej pomocą monitoruje się proste czujniki, które mogą być podłączone na jedym przewodzie. W monitoringu pojazdów mają zastosowanie głównie takie czujniki i urządzenia jak: 

Zaletą magistrali jest obsługa wielu urządzeń podłączonych na jednym kablu, cyfrowy interfejs 1-wire odporny jest na zakłócenia i zapewnia pracę czujników na odległościach do kilkunastu metrów.

Wejście RS485

Standard interfejsu RS485 został opracowany dla urządzeń i czujników pracujących w przemysłowych warunkach, gdzie występują liczne zakłócenia i czujniki są oddalone od odbiornika danych. Te zalety spowodowały, że w nadajnikach GPS standard ten stosowany jest głównie do podłączenia sond paliwa. W przypadku dwóch zbiorników, dwie sondy podłączone są do jednej linii RS485 i dalej poprowadzony do kabiny gdzie zainstalowany jest pozycjoner GPS. Urządzenia które najczęściej korzystają z interfejsu RS485 w monitoringu samochodów: 

 • Sonda paliwa,
 • przepływomierz paliwa,
 • Drukarki do cystern paliwa.

Oprócz RS485 w lokalizatorach stosowany jest również zamiennie standard RS232, ale posiada on więcej wad jak: mniejsza odporność na zakłócenia i brak pracy równoległej dla czujników i urządzeń.

Wyjścia w lokalizatorze GPS, czyli czym możemy sterować?

Wyjścia w lokalizatorze są żadziej stosowane i jest ich mniej niż wejść. Wyjścia mają precyzyjnie ustalone funkcje i głownie są to:

 • Wyjście sygnalizacyjne dla diody LED (autoryzacja),
 • Wyjście sygnalizacyjne do buzera (alarm, autoryzacja),
 • Wyjście przekaźnikowe typu np.  open kolector,
 • Wyjście zasilające urządzenia zewnętrzne.

Wyjścia mogą być dowolnie konfigurowane w pamięci lokalizatora np. działające od zapłonu, autoryzacji lub jej braku. Wyjście przekaźnikowe czy zasilające może być odłączane zdalnie przez obsługę monitoringu GPS i wykorzystane np. do odcięcia zapłonu lub rozrusznika.

Czy wiesz, jaka jest różnica między blokadą rozrusznika, a odcięciem zapłonu?

Blokada rozkrusznika

Odłączenie lub odcięcie rozrusznika polega na takim podłączeniu instalacji samochodowej do lokalizatora GPS, aby nie można było uruchomić pojazdu. Blokada rozrusznika może być przeprowadzona kilkoma sposobami, w tym poprzez:

 • Zdalną obsługę monitoringu,
 • centralkę alarmową,
 • immobilizer samochodowy,
 • układ autoryzacji kierowcy,

Blokada działa niezależnie od pracy silnika i jest całkowicie bezpieczna dla użytkownika pojazdu, np. w przypadku, kiedy samochód ma wbudowany czytnik kart RFID służący do lokalizowania i autoryzacji kierowcy. Odpalenie silnika nastąpi tylko wówczas, kiedy użytkownik przyłoży swoją kartę do czytnika. W przeciwnym wypadku nadajnik GPS będzie sygnalizował brak autoryzacji i powiadomi obsługę monitoringu o nieautoryzowanej próbie uruchomienia auta. Tak działające lokalizatory GPS do samochodu, w połączeniu z czytnikiem kart RFID i czujnikiem otwarcia drzwi, mogą z powodzeniem zastąpić autoalarm czy immobilizer w pojeździe.

 

Istnieją jednak pewne niebezpieczeństwa. W przypadku zdalnego zablokowania rozrusznika użytkownik może poruszać się samochodem. Kiedy się zatrzyma i wyłączy silnik, nie może już go uruchomić. To naraża kierowcę na niebezpieczeństwo, np. na przejeździe kolejowym w momencie, gdy gaśnie silnik pojazdu. Uruchomienie silnika stanie się niemożliwe także wówczas, gdy użytkownik zatrzyma się w miejscu bez zasięgu GSM. Komenda odblokowująca rozrusznik ze stacji monitoringu nie dojdzie wówczas do lokalizatora GPS.

Odcięcie zapłonu

W drugim omawianym przypadku sprawa jest dużo poważniejsza. Odcięcie zapłonu w samochodzie polega na zdalnym wyłączeniu pracującego już silnika. Może to doprowadzić do groźnych i niebezpiecznych sytuacji na drodze, zwłaszcza w takich sytuacjach, jak:

 • Przejazd kolejowy,
 • wyprzedzanie innych pojazdów,
 • zjazd ze wzniesienia (brak wspomagania kierownicy i hamulców),
 • wjazd pod górę.

Lokalizatory GPS do samochodu po awarii również mogą doprowadzić do sytuacji, w której silnik zostanie wyłączony, uniemożliwiając dalszą jazdę. Zabezpieczeniem przed taką sytuacją jest ukryty w lokalizatorze GPS bezpiecznik (układ obejścia) odcięcia zapłonu. Układ taki powinien być w miarę łatwo dostępny dla użytkownika. Drugim rodzajem zabezpieczenia jest możliwość ponownego uruchomienia pojazdu na np. 30 sekund i dopiero po tym czasie stałe unieruchomienie pojazdu.

 

Unia Europejska pracuje nad ustawą, która umożliwi po 2020 roku instalowanie urządzeń pozwalających na zdalne odcięcie zapłonu w każdym samochodzie. Dostęp do tej funkcji miałyby tylko uprawnione służby.  Firma QS GROUP nie zaleca swoim klientom instalowania odcięcia zapłonu! Może to stwarzać poważne problemy prawne w nieprzewidzianych sytuacjach, takich jak stłuczki, kolizje czy wypadki. Kierowca, który jest winny, może wykorzystać ten fakt istnienia i próbować zrzucić odpowiedzialność na urządzenie lokalizujące GPS w samochodzie, pracodawcę lub producenta urządzenia. Historia zna takie przypadki.